Handel hurtowy
(zł‘cza, chemia HENKEL)


Oferujemy hurtow‘ sprzedaż wyrobów zł‘cznych takich jak gwoĄdzie, kołki rozporowe oraz wkręty do montażu suchego tynku. Poza tym proponujemy piany montażowe oraz silikony firmy HENKEL, jak również silikony i piany produkowane pod własn‘ mark‘ IKAFI. Obszarem naszego działania jest region północno-wschodniej Polski. Towar dostarczamy własnym transportem na uprzednie telefoniczne zamówienie, b‘dĄ zamówienie bezpoťrednio złożone u naszych przedstawicieli handlowych.