Kolorystyka

Nasze wyroby oferujemy w szerokiej gamie kolorów (połysk, mat). Tuż obok przedstawiamy kolory ciesz‘ce sie największym uznaniem naszych klientów.

Zaprezentowane na niniejszej stronie kolory maj‘ charakter pogl‘dowy i mog‘ nieco odbiegać od kolorów rzeczywistych.

RAL 1033 RAL 3009 RAL 3011 RAL 3016
RAL 5010 RAL 6029 RAL 7024 RAL 8004
RAL 8017